+38598 378 802

SOFiSTiK/FIDES

Kada odabrati SOFiSTiK?

Treba li Vam SOFiSTiK ili su Vam dovoljne neke jednostavnije aplikacije ovisi o tome koju vrsta proračuna trebate te koju razinu točnosti želite postići.

Što je model složeniji, SOFiSTiK je atraktivniji od jednostavnijih aplikacija.

SOFiSTiK programska rješenja kod nas se primjenjuju na raznim inženjerskim projektima od 1995. godine. Većina mostova, a i mnoge druge konstrukcije, projektirale se se pomoću njih. SOFiSTiK aplikacije pokrivaju širok raspon inženjerske problematike, uz pouzdanost i točnost rješenja kakve postižu samo neki vrhunski proizvođači ovakvih aplikacija.

SOFiSTiKovi predprocesorski i postprocesorski moduli, na razini njihovih solvera, su intuitivni i sadrže vrhunsku inženjersku logiku u proračunima konstrukcija. Posebno kada se koristi i u AutoCAD okružju ili s jednostavnim fides sučeljima za pojedine inženjerske probleme.

SOFiCAD – modularni sustav.

Dopuna funkcijama AutoCAD-a

Muškarac gleda u statistiku poslovanja
SOFiCAD je modularni sustav koji predstavlja dopunu funkcijama AutoCAD-a. Svoju primjenu nalazi u građevinarstvu. SOFiCAD omogućuje korisnicima vrlo fleksibilno radno okruženje. Zahvaljujući SOFiCAD-ovoj potpunoj integraciji unutar AutoCAD-a, može se bez poteškoća raditi na uobičajen način. Logika stručne izrade planova je sadržana u SOFiCAD-u. 
Sve AutoCAD-ove funkcije mogu se koristiti u kombinaciji sa svim SOFiCAD-ovim funkcijama. SOFiCAD moduli, napravljeni po svjetskim standardima, mogu riješiti mnoštvo nacrtnih problema. Svi moduli mogu biti kombinirani i samostalno primjenjeni u AutoCAD-u. Za specijalne planove armature, nacrti se rade pomoću ActiveX API sučelja koje je prilagođeno korisniku. Ovakvo sučelje omogućuje import vanjskih objekata armiranja.

Najznačajniji SOFiCAD moduli.

SOFiSTIK logo

SOFiCAD Detaljiranje / Detailing

SOFiCAD Detailing sadrži skup projektantskih alata kojima se brzo izrađuju izvedbeni nacrti i planovi oplata.

Ključne značajke:

 • Potpuno podržavanje svih AutoCAD-ovih naredbi
 • Inteligentno pozicioniranje
 • Potpuno asocijativno kotiranje
 • Asocijativno označavanje razina (visina)
 • Bogati katalog simbola i konstruktivnih elemenata
 • Čarobnjak kataloga
 • Čarobnjak tunelskih presjeka
 • Uvoz konstrukcijskih čeličnih sekcija iz SOFiSTiK FEA
Analiziranje financijskih rezultata

SOFiCAD Plan armature / Reinforcement.

SOFiCAD Reinforcement je alat za crtanje planova armature na AutoCAD platformi. Podupire cijeli proces planiranja, počevši od arhitektonskih planova temeljem kojih se rade strukturalne analize pa sve do konstruktivnih planova armature za izgradnju.

Ključne značajke:

 • Integracija u AutoCAD i ADT
 • Sve AutoCAD naredbe za uređivanje se mogu primijeniti i na armaturne elemente
 • Jednostavan za naučiti, kratak period prilagodbe
 • Lako modificiranje raspoređene armature
 • Automatska prilagodba pri razvlačenju (stretching) komponenti objekta
 • Automatska rekalkulacija količina
 • Automatska ili ručna specifikacija označenih šipki
 • Iskaz armature i planova savijanja
 • Import rezultata SOFiSTIK analiza i drugih FEA progama
Nacrt za arhitekturu, ravnala i trokuti

BAMTEC

BAMTEC umjesto konvencionalne režaste armature, koristi pojedinačne armaturne zastirače (tepihe) za betonske ploče. Ovi zastirači se sastoje od jednoosnih ravnih šipki i zavarenih poprečnih traka. Obzirom da se zastirači proizvode pojedinačno za bilo koji nacrt i konstrukcijsku analizu, višak materijala je reduciran gotovo na nulu. U usporebi s konvencionalnim armaturnim prostiračima, čak do 40% materijala se može sačuvati. Nakon određivanja geometrija zastirača u projektantskom uredu, SOFiCAD (opcionalno na temelju prethodono obavljene FE – analize, tj. pomoću SlabDesigner-a) se koristi za automatsku proizvodnju nadzornih, proizvodnih i izvedbenih nacrta. Paralelno se generira datoteka za kontrolu strojeva za krojenje armature. Cijeli lanac procesa za projektiranje ploče i njenu proizvodnju pokriven je programima: SlabDesigner, SOFiCAD-plan armature i BAMTEC. To rezultira mnogo ekonomičnijim projektiranjem i gradnjom.

Ključne značajke:

 • Potpuno automatski proizvodi zastirače i njihove odgovarajuće izvedbene proizvodne nacrte
 • Potpuna podrška svih AutoCAD-ovih formata
 • Primjenjiv sa ili bez odgovarajuće FEM analize
 • Jednostavna promjena pravca polaganja
 • Definiranje dodatnih područja armiranja kao vrijednosti ili danim promjerom i rasponom
 • Mijenjanje promjera šipki i duljine u bilo kojem trenutku – sadržani se plan tada automatski prilagodi
Konstrukcijski rad u procesu

Želite unaprijediti upravljanje vašim projektima?

Share This