+38598 378 802

BIM

Building Information Modeling.

Voditelji građevinskog projekta na licu mjesta

BIM (eng. Building Information Modeling/Model/Management) je pristup koji omogućava da više sudionika u virtualnom prostoru surađuju u projektiranju, građenju i upravljanju građevinom. EU kroz svoje smjernice i direktive potiče i propisuje implementaciju BIM pristupa. To se naročito odnosi na graditeljske objekte od javnog značaja (Article 22(4) of Directive 2014/24/EU). Sve više javnih i privatnih naručitelja uvodi BIM kroz faze planiranja, izrade studija, financiranja i projektiranja, izgradnje i održavanja.

Uspostava BIM-a.

Uspostava BIM-a je kompleksan proces te se obzirom na stupanj i način implementacije dijeli u nivoe (levels). Do sada su definirana 4 nivoa provođenja BIM-a (0, 1, 2, 3). Za svaki od nivoa su postavljeni minimalni zahtjevi u okruženju i načini procesa koji se odvijaju. Minimalni cilj implementacije BIM tehnologije je BIM nivo 2 (level 2). Definicija BIM nivoa 2 se nalazi u prihvaćenom standardu PAS 1192-2:2013.

Nacrt građevinskog koncepta

Glavne značajke BIM-a.

BIM model se bazira na 3D elementima.

Integralni BIM model se formira od pojedinih dijelova, podmodela. Upotrebom BIM alata moguće je kreirati tzv. složeni (agregirani) model. Svaki podmodel mora slijediti zadanu LoD specifikaciju, koordinatni sustav (položaj, rotacija). Podmodel je npr. osnovni model ceste, model odvodnje, model viadukta, model elemenata za zaštitu od buke i sl. Slaganjem pojedinih modela s BIM alatima dobivamo cijeli BIM model (složeni, agregirani).

Osim grafičke prezentacije, elementi BIM modela imaju dodatne atributne podatke. Neki podaci se isčitivaju iz elementa (dimenzije), a neki nalaze u atributnom obliku – ovisno o tipu projekta (idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti) i pridruženoj LoD specifikaciji. Atributni podaci kod elemenata, npr. ceste, mogu biti vrsta asfaltne mješavine, klasa betona, materijal cijevi.

Moguće je i preporučljivo u BIM model uključiti sve vrste uobičajene dokumentacije koja doprinosi pravilnoj interpretaciji u procesu (2D crteži,
skice, fotografije…)

Komunikacija među sudionicima u projektu mora biti organizirana preko zajedničke platforme (CDE – Common Data Environment).

BIM model mora omogućiti vremensku analizu (4D) i troškovnu analizu procesa gradnje (5D), ukoliko karakter objekta, tip projekta i ulazni podaci to omogućavaju. Naši alati omogućuju sve navedeno, a iskustvo u radu s BIM sustavima nam daje mogućnost sugerirati najbolje modele i pristup.

BIM menadžer.

Za potrebe projekata sufinanciranih iz EU fondova, potrebno je osigurati osobu (BIM menadžera) koja ima znanje i kompetencije za provođenje BIM procesa. BIM menadžer pritom mora biti u potpunosti upoznat i uključen u ostale poslovne i projektne procese koji se odvijaju na strani Naručitelja.
Ako su vam potrebne informacije kako postaviti i implementirati BIM u svoje poslovanje slobodno nam se obratite.

Želite unaprijediti upravljanje vašim projektima?

Share This