+38598 378 802

Hrvatske vode

Hrvatske vode podigle efikasnost upravljanja projektima za 25% uz istodobno ispunjavanje zahtjevnih akreditacijskih standarda Europske unije

Korisnik: Hrvatske vode d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Hrvatska
Gospodarska grana: Javni sektor
Zaposlenih: 800
Godišnji budžet: 100 do 400.000.000 EUR

Hrvatske vode smanjen logo

Uvod

Osnovne djelatnosti tvrtke su upravljanje vodama, zaštita voda od poplava, onečišćenja, kontaminacije i navodnjavanje. U sklopu Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA), Europska komisija (EC), akreditirala je Hrvatske vode u 2008. godini za provedbu EU projekata vezanih za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj. Hrvatske vode uspješno su upravljale europskim fondovima u predpristupnom razdoblju, a i dalje vode poslove vezane za upravljanje europskim fondovima nakon ulaska Hrvatske u EU.

Izazovi

Kreiranje informacijskog sustava za upravljanje kompleksnim IPA programima i pripadajućim projektima vezanih za popravke javne distribucijske vodne mreže i gradnju građevina za tretiranje i pročišćavanje otpadnih voda na više od 40 lokacija diljem Hrvatske, kako bi se podigla transparentnost i osiguralo efikasno upravljanje projektima u skladu s propisima Europske Unije.

Osiguravanje uvida u 40 krucijalnih projekata zaštite okoliša i vodne infrastrukture u realnom vremenu od kojih će većina trajati između 10 i 20 godina.

Osiguranje pristupa pravovremenim i preciznim projektnim informacijama svim projektnim dionicima kako bi se osiguralo da projekti budu zaključeni unutar planiranih rokova i budžeta.

Rješenja

Implementacija Oracle Primavere

Implementacija Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management rješenja za 20 korisnika u cilju uspostave Informacijskog sustava za praćenje (MIS) koji je omogućio izvršenje projekata sufinanciranih od EU, obzirom da nije postojao sustav za upravljanje portfeljem projekata vodne zaštite i poboljšanja kvalitete vode.

Simultani monitoring

Omogućavanje simultanog monitoringa na portfelju od 40 kompleksnih infrastrukturnih projekata vrijednih više od 1.250.000.000 EUR.

Praćenje projektnih statusa

Osiguravanje praćenja projektnih statusa u realnom vremenu za 20 projektnih voditelja uključivo revidiranje dokumenata i njihovo ažuriranje. Ovime se osigurala efikasnost i pravovremeno donošenje odluka što je rezultiralo minimalizacijom kašnjenja projekata.

Sinkronizirano prikupljanje podataka

Izbjegnuto je redudantno upisivanje podataka sinkroniziranim prikupljanjem čime su voditelji projekata bili u mogućnosti reducirati angažman u radnim satima članova timova za otprilike 20%.

Prilagođeni izvještaji

Izvještavanje dionicima ubrzano je za 25% koristeći više od 40 Primavera P6 standardnih i korisniku prilagođenih izvještaja razvijenih od strane Primakona.

Automatizirana izvješća

Automatizirana godišnja izvješća i konačna izvješća o implementaciji za Nadzorni odbor sektora što je eliminiralo značajnu količinu vremena potrebnu za konsolidaciju podataka.

Potrebe

Hrvatske vode iskazale su bile potebu za skalabilnim informacijskim sustavom za učinkovito upravljanje, pripremu i provedbu programa IPA projekata koji se odnose na zaštitu vodnih resursa, poboljšanje vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management sustava, Hrvatske vode su stekle sposobnost učinkovitog upravljanja na više od 40 projekata vodne infrastrukture u vrijednosti više od 1.250.000.000 EUR. Također, ubrzali su planiranje i izvještavanje za 25% u odnosu na prijašnje stanje, što je menadžmentu omogućilo donošenje učinkovitijih odluka na temelju mogućnosti pružanja uvida u projektne informacije u stvarnom vremenu svim dionicima projekta, zadovoljavajući tako zahtjevne standarde akreditacije EU za IPA projekte.

Riječ klijenta

„Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management omogućio nam je ubrzanje planiranja projekata za 25%, a ujedno je i omogućeno svim dionicima projekta pravovremeni i precizni uvid u stanje projekata. Navedene mogućnostipomogle su nam u ostvarivanju zahtjevnih akreditacijskih standarda Europske Unije za projekte vezane uz zaštitu i upravljanje dragocjenim vodnim resursima Republike Hrvatske. Iznimno smo zadovoljni visokim standardima tehničke i korisničke podrške koju nam je pružio Primakon tijekom implementacije Primavera rješenja. Primakon je shvatio zahtjeve Hrvatskih voda i nastavlja ažurno i brzo odgovarati našim potrebama pružajući nam proaktivnu podršku i alate specifično razvijane za naše tekuće projekte.“

Robert Kartelo

Voditelj Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU, Hrvatske vode

Implementacija

Primakon je izveo u Hrvatskim vodama sveobuhvatnu implementaciju i čitav niz usluga za unaprjeđenje Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management rješenja u cilju efikasnog upravljanja IPA projektima. Pritom je bio duboko involviran u kreiranje všerazinskog modela planiranja pogodnog inkrementalnoj prirodi IPA projekata – prikazom različitih razina detalja planiranja za razne faze projekta. Nakon definiranja potreba sustava planiranja u Hrvatskim vodama, Primakon je kreirao i testirao sistemski prototip temeljem kojeg je nastavljena implementacija. Razvijeno je vlastito rješenje, Primakon PI,  namijenjeno unosu troškova i privremenih mjesečnih situacija kojim se prati izvršenje radova preko mjesečnih izvještaja generiranih iz Primavere u MS Excel. Konačno, izvršena je integracija sa sustavom za upravljanje dokumentacijom na MS Sharepoint platformi. Suradnja s Primakonom je u kontinuitetu radi identifikacije organizacijskih potreba i daljnjih nadogradnji Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management rješenja.

Share This