+38598 378 802

Hrvatske ceste

Estos productos indican engañosamente que se trata de un producto de 'origen vegetal' y no especificaban en su composición principios activos de la éste Estas cápsulas vigorizantes indican...

Hrvatske ceste uvele Oracle Primavera P6 rješenje za upravljanje investicijama.

Korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Hrvatska
Gospodarska grana: Građevinarstvo, Javni sektor
Zaposlenih: 430
Godišnji budžet: 240.000.000 EUR

Hrvatske ceste smanjen logo

Uvod

Hrvatske ceste d.o.o. je društvo za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta (osim autocesta), programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno projektiranje, organiziranje financiranja i financiranje građenja te vođenje jedinstvene banke podataka o javnim cestama uz ostale prateće djelatnosti.

Izazovi

 • Nepostojanje standardnog formata ugovornih troškovnika i situacija
 • Nepostojanje jasne veze između ugovorenih količina, toka novca i dinamičkog plana
 • Nezadovoljavajuće praćenje realizacije kroz “tabelare”
 • Vremenski zahtjevna konsolidacija informacija o realizaciji na većem broju projekata
 • Zakašnjela evidencija i analiza utjecaja promjena bez signala o proboju budžeta projekta i vremenskog okvira
 • Nepostojanje jedinstvenog informacijskog sustava

Postignuća

 • Standardizacija opisa radova
 • Standardizacija i elektronička obrada ugovornih troškovnika i situacija
 • Analiza ponuda pojedinih izvođača
 • Središnji sustav svih projekata
 • Pravovremena informacija
 • Smanjenje rizika proboja proračuna i vremena
 • Povećanje efikasnosti u procesima planiranja
 • Kvalitetnije odlučivanje
 • Podloga za daljnji razvoj i unaprijeđenje sustava HC-a

Rješenja

Primavera P6 Icon

Oracle Primavera P6 EPPM

Višerazinsko upravljanje portfeljem i dokumentima

Primakon logo

Primakon PI

Obračuni radova

MS excel icon

MS Excel

Klasifikacijski sustav standardnih radova

Primakon tim implementirao je do sada najopsežniji model upravljanja portfeljem investicija na osnovi Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management rješenja. Pretpostavka za cjelovitu kontrolu portfelja jest jedinstveno hijerarhijsko strukturiranje projekata što uključuje višegodišnje planove, plan isporuka, plan nabava i plan realizacija ugovora po vrstama radova podijeljenim po linijskim i točkastim objektima. Prepreka ovome bila je postojeća nestrukturirana baza radova sa zastarjelim pristupom u kojima je troškovnička stavka znala sadržavati stotine riječi pri čemu bi i mala varijacija onemogućavala naknadne upotrebljive analize i usporedbe.

Na osnovi britanskog nacionalnog klasifikacijskog sustava radova u niskogradnji (CESMM) izvršeno je strukturiranje i šifriranje svih radova do 8 razina na MS Excel platformi što je omogućilo praktički instantnu primjenu putem javnog pristupa portalu Hrvatskih cesta svim projektantima, ponuditeljima i izvoditeljima. Projektantski troškovnik, u standardnom formatu, dio je ponudbene dokumentacije, što omogućava analizu ponuda po pojedinom natječaju i  usporedbu s povijesnim podacima. Konačno, ugovorni se troškovnik odabranog ponuditelja uvozi, putem Primakon PI aplikacije, u Primavera P6 sustav, gdje se vrši vremensko planiranje radova i izrađuje početni baseline – osnova za praćenje performansi projekta. Dalje se, istom aplikacijom na tjednoj razini, generira MS Excel datoteka za praćenje tjednog izvršenja i unos procjena te na mjesečnoj razini za izradu obračunskih situacija. One se automatski dostavljaju svakom izvoditelju za unos izvršenih količina radova koje se automatizmom uvoze u Primavera P6 sustav.

Ovime se vrši automatsko ažuriranje plana, uključivo varijacije (promjene). U istom se planu projekta planiraju i ažuriraju svi koraci nabave te se preko kolaboracijskog portala prate problemi i održava projektna dokumentacija.

Standardizirana struktura radova projekta

Primjer klasificiranog rada:

02. Zemljani radovi (Klasa)
     01. Iskop humusa (Podklasa)
          00100. Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem; jedinica mjere: m3 (Rad)
               10. na privremeno odlagalište (Podrazina I)
                   20. na prosječnoj udaljenosti do 100m (Podrazina II)

Gornje predstavlja standardni kratki opis za svaki rad s jedinstvenom šifrom – aktivnost u Primaveri (npr. 02.01.00100.10.20 – Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na privremeno odlagalište na prosječnoj udaljenosti do 100m). Dugi, dodatni opis za svaku pojedinu troškovničku stavku, definira se putem dodatne tri razine i sastavni je dio ponudbenog, odn. ugovornog troškovnika.

Struktura projekta (ugovornog troškovnika):

A. Objekt A
     A.1. Aktivnost na objektu A
          A.1.02. Zemljani radovi ….
          A.1.02.01.00100.10.20 predstavlja standardni rad -aktivnost (u danom primjeru na objektu A).

Oracle Primavera Hrvatske Ceste
Share This