+38598 378 802

Konzalting

Prima PI metodologija.

Grupa spremna za edukaciju

Na temelju vlastitih iskustava razvili smo PrimaPI™ metodologiju za upravljanje projektima. Uspješno smo ju implementirali u tvrtkama javnog i privatnog sektora. Metodologija obuhvaća cijeli životni ciklus projekta. Temelji se na integriranom planiranju i praćenju vremena i troškova prema sustavu mjerenja ostvarene vrijednosti (EVMS). Modelirana je na Primavera tehnološkoj osnovici te su u njoj ukomponirani principi TenStep metodologije prilagođeni našem okruženju.

Snažan alat za vaše poslovanje.

Izvještaji

Izvještaji o vremenskom izvršenju projekta planirano – izvršeno u svakom trenutku daju informacije o prekoračenju vremenskog roka izvođenja svih aktivnosti, grupa radova ili čitavog projekta.

Ažuriranja

Podaci iz izvještaja o vremenskom izvršenju ažuriraju se u pravilnim (mjesečnim) razmacima. Izvještaji o troškovima projekta (financijski izvještaji) u svakom trenutku daju informacije o odnosu stvarnih troškova i planiranih troškova.

Integrirani projektni plan

Iz integriranog projektnog plana moguće je dobiti performanse za sve aktivnosti, grupe radova ili za čitav projekt, odn. program te cjelokupni projektni portfelj.

Realizacija budžeta

Voditelji projekata imaju alat kojim kontroliraju realizaciju budžeta kroz projektne aktivnosti u stvarnom vremenu. To im omogućuje mnogo brže i mnogo preciznije odluke.

Praktičnost

PrimaPI™ ni u jednom segmentu nije u proturječnosti s ostalim PM metodologijama (poput Project Management Body of Knowledge). U cijelosti utječe na praktične skupine procesa u cilju njihove jednostavnije implementacije u radna okružja.

Univerzalnost

Bilo da se radi o pojedinačnim složenim projektima ili velikim organizacijskim sustavima, Prima PI™ metodologija osigurava univerzalne procese upravljanja projektima.

Konzalting.

Pomažemo vam postići strateške ciljeve uz učinkovito izvršenje proračuna. Primjenjujemo tehnike strateškog i dugoročnog investicijskog planiranja, provedbi strategija i razvojnih programa. Olakšavamo pristup sredstvima međunarodnih financijera. Pronalaženjem zajedničkih interesa, spajamo privatni sektor s jedinicima javne uprave i lokalne samouprave.

Operativnim znanjima našim klijentima približavamo PrimaPI™ metodologiju za upravljanje projektima:

N

Analiziramo stanje zrelosti primjene upravljanja projektima i rada/ustroja ureda za upravljanje projektima (PMO-a)

N

Održavamo seminare iz područja upravljanja projektima uz opcionalnu certifikaciju

N

Implementiramo rješenje za upravljanje projektima

N

Treniramo djelatnike za korištenje informacijskih sustava

N

Paralelno ili fazno uključujemo poslovne strane u procese upravljanja projektima

N

Planiramo, pratimo i kontroliramo tekuće projekte/nabave tijekom realizacije

N

Periodično evaluiramo program i izrađujemo rebalans proračuna programa i projekata (do mjesečne razine)

N

Primjenjujemo usvojeni model na sve projekte/nabave klijenata

N

Dnevno/tjedno ažuriramo radne sate resursa na aktivnostima projekata

N

Pružamo organizacijsku i stručnu potporu uredu za upravljanje projektima

N

Zatvaramo projekte i evidentiramo pozitivna/negativna iskustva

Prednosti.

Stvaramo uvjete za učinkovite izrade:

  • Investicijskih planova i programa
  • Višegodišnjih i godišnjih poslovih planova (proračuna)
  • Rebalansa proračuna
  • Dobro organizirane okoline s boljom šansom za uspjeh i s dugoročno efikasnijom organizacijom

Smanjujemo/eliminiramo potreškoće nastale zbog:

  • Nepogodnosti uobičajenih načina planiranja (fokusiranih na financijsko planiranje godišnjih proračuna te kontrolu izvršenja po proračunskim stavkama)
  • Neučinkovitosti iskorištenja proračunskih sredstava zbog složenog procesa donošenja rebalansa
  • Slabe povezanosti godišnjih financijskih planova i višegodišnjih investicija
  • Pomankanja temeljnih znanja iz područja upravljanja programima projekata i portfeljima poslova
  • Upravljanja neplaniranim i neočekivanim radom (aktivnostima)
Prezentacija izvještaja na konzaltingu

Želite unaprijediti upravljanje vašim projektima?

Share This