Analiza i dizajn konstrukcija metodom konačnih elemenata  – FEA

Za opće zadaće dimenzioniranja konstrukcija, SOFiSTiK nudi razne FEA pakete koji se uglavnom temelje na vodećem sofistikovom solveru – ASEu.

Ovaj se solver lako može dogradti specifičnim modulima za dizajn mostova, dinamičke proračune ili tunelsko inženjerstvo. Ovim paketom upravlja se pomoću SSD (SOFiSTiK Structural Desktop) modula. SSD je novo SOFiSTiKovo sučelje kojim se upravlja raznim modulima bez potrebe za korištenjem klasičnik tekstualnih editora. SSD nudi korisniku mogućnost rada na pojedinim inženenjerskim zadaćama preko čarobnjaka ili pre-definirane knjižnice predložaka.

Ovdje možete pogledati tutorial za korištenje SSD/SOFiPLUSa na SOFiSTiKovu infoportalu.