PrimaPI metodologija

Vaš prvi korak u svijet korporativnog upravljanja projektima

Primakon puni naziv

 

 

PrimaPI metodologija nastala je na temelju vlasitih iskustava iz brojnih implementacija rješenja za upravljanje projektima. U njoj su ukomponirani principi TenStep metodologije prilagođene našem okruženju te je modelirana na Primavera tehnološkoj osnovici.

Tvrtka “Primakon d.o.o” razvila je metodologiju za upravljanje projektima, kao iskustvenu prilagodbu TenStep™metodologije, koja je uspješno implementirana u mnogim tvrtkama javnog i privatnog sektora, a temelji se na integriranom planiranju i praćenju vremena i troškova prema sustavu mjerenja ostvarene vrijednosti (EVMS).

Izvještaji o vremenskom izvršenju projekta planirano – izvršeno daju u svakom trenutku informacije o prekoračenju vremenskog roka izvođenja svake aktivnosti, grupe radova ili čitavog projekta. Podaci iz izvještaja o vremenskom izvršenju ažuriraju se u pravilnim (mjesečnim) razmacima. Izvještaji o troškovima projekta (financijski izvještaji) u svakom trenutku daju informacije o odnosu stvarnih troškova i planiranih troškova. Iz integriranog projektnog plana moguće je dobiti performanse za svaku aktivnost, grupu radova ili za čitav projekt, odn. program te naposlijetku na razini čitavog projektnog portfelja.

PrimaPI™ ni u jednom segmentu nije u proturječnosti s ostalim PM metodologijama (poput Project Management Body of Knowledge), već je cijelosti preslikava na praktične skupine procesa u cilju njihove što jednostavnije implementacije u radna okružja.

[nggallery id=8]