Upravljanje projektima

Rješenje za postizanje strateških ciljeva uz učinkovito izvršenje proračuna

Nudimo rješenja primjene tehnika strateškog i dugoročnog investicijskog planiranja, provedbi strategija i razvojnih programa što olakšava pristup ne samo sredstvima međunarodnih financijera, već i privatni sektor jasnije prepoznaje vlastite interese u suradnji s jedinicima javne uprave i lokalne samouprave.

Operativnim znanjima naši klijenti ovladavaju uvođenjem PrimaStep metodologije za upravljanje projektima u jedinicama javne uprave i lokalne samouprave, za što je potrebno:

 • Odabrati projekte/nabave na kojima će se primijeniti PrimaStep metodologija
 • Održati seminare iz područja upravljanja projektima i pripremiti zainteresirane
 • Implementirati Primavera rješenje
 • Održati radionice uposlenicima za korištenje informacijskog sustava
 • Planirati, pratiti i kontrolirati tekuće projekte/nabave tijekom realizacije
 • Primijeniti usvojeni model na sve projekte/nabave klijenata

Po implementaciji gornjeg rješenja stvaraju se uvjeti za učinkovite:

 • Izrade investicijskih planova i programa
 • Izrade višegodišnjih i godišnjih poslovih planova (proračuna)
 • Izrade rebalansa proračuna

Smanjuju se ili u cijelosti eliminiraju potreškoće nastale zbog:

 • Nepogodnosti uobičajenih načina planiranja na temelju računovodstvenih principa koji se fokusira na financijsko planiranje godišnjih proračuna, te kontrolu izvršenja po proračunskim stavkama
 • Neučinkovitosti iskorištenja proračunskih sredstava zbog složenog procesa donošenja rebalansa
 • Slabe povezanosti godišnjih financijskih planova i višegodišnjih investicija
 • Pomankanja temeljnih znanja iz područja upravljanja programima projekata i portfeljima poslova