Primavera rješenja

Primavera rješenjima danas se upravlja projektima ukupne vrijednosti preko 5.000 milijardi USD samo u graditeljstvu.

U gospodarskim granama poput graditeljstva, energetske i vojne industrije, brodogradnje te ostalim proizvodnim djelatnostima odvijaju se financijski najzahtjevniji i tehnički najsloženiji investicijski, razvojni i proizvodni projekti. Njih karakteriziraju kompleksni planovi velikog broja aktivnosti i broja učesnika na kojima još značajni faktor predstavlja problem komunikacije, te opsežnost tehničke dokumentacije. Nerijetko su ti projekti dijelovi programa što implicira i implementaciju procesa upravljanja programima.

Bilo da se radi o pojedinačnim složenim projektima ili velikim organizacijskim sustavima PrimaStep metodologija, na Primaverinim rješenjima, osigurava univerzalne procese upravljanja poslovanjem upravljanjem po projektima.

Pored sustava za upravljanje projektima, zbog velikog broja učesnika i opsežnosti dokumentacije i kolaboracije, implementira se i sustav za upravljanje ugovornom dokumentacijom.

Implementacija obuhvaća:

 • Edukaciju iz područja upravljanja projektima s opcionalnom certifikacijom za članove projektnih timova
 • Definiranje modela za upravljanje projektima
 • Odabir projekta/projekata za implementaciju
 • Trening zaposlenika za korištenje informacijskog sustava Primavera
 • Planiranje projekata po odabranom modelu u Primaveri
 • Praćenje i kontrola projekta tijekom realizacije na tjednoj/mjesečnoj razini
 • Periodična evaluacija programa i izrada rebalansa proračuna programa i projekata (do mjesečne razine)
 • Zatvaranje projekta i evidentiranje pozitivnih/negativnih iskustava

U velikim organizacijama, uz već spomenute točke, implementacija obuhvaća i:

 • Fazni pristup implementacije po organizaciji počevši od odabranog reprezentativnog dijela poslovanja
 • Izrada klijentu prilagođene metodologije upravljanja projektima, programima i portfeljem projekata
 • Primjena usvojenog modela na čitav projektni portfelj organizacije