Resursing – posebnost ICT sektora

Projekti u ITC sektoru pretežito su razvojni pa planovi sadrže visoku razinu nepouzdanosti, odnosno rizika. Ključni resurs su ljudi, te se ovdje primjenjuje rješenje koje optimalno rapoređuje resurse po projektima uz uspostavu sustava poimeničnih radnih naloga. Redovito postoji potreba za integracijom s drugim poslovnim IT sustavima.

Upravljanje portfeljem i dobro ustrojen ured za upravljanje projektima (Project Management Office), ključna su pretpostavka za uspješnu implementaciju rješenja za upravljanje projektima na korporativnoj razini.

Proces implementacije rješenja za upravljanje projektima obuhvaća:

  • Definiranje potreba za pojedinim komponentama informacijskog sustava Primavera i analiza postojeće metodologije za upravljanje projektima
  • Odabir sektora/odjela u kojem se započinje s implementacijom rješenja za upravljanje projektima
  • Održavanje seminara iz područja upravljanja projektima za zaposlenike odabranog sektora/odjela uz opcionalno certificiranje
  • Trening zaposlenika za korištenje informacijskog sustava Primavera
  • Izrada Primavera modela s prilagođenom metodologijom
  • Planiranje, praćenje i kontrola projekata
  • Dnevno/tjedno ažuriranje radnih sati resursa na aktivnostima projekata
  • Primjena usvojenog modela na sve projekte organizacije
  • Primjena upravljanja portfeljem projekata
  • Organizacijska i stručna potpora uredu za upravljanje projektima