IT i poslovna strana

kako zajedno

Projekte u financijskom sektoru redovito sadržavaju snažni angažman ITC sektora, stoga implementacija i započinje u tom sektoru prema navedenomu na prethodnoj stranici. No, pokretači projekata uglavnom su na poslovnoj strani organizacije, te pravilan balans ove dvije strane u odgovornostima i komunikaciji na projektima ključna je pretpostavka uspješne implementacije rješenja.

Proces implementacije rješenja za upravljanje projektima:

  • Analiza stanja zrelosti primjene upravljanja projektima i rada/ustroja PMO-a
  • Implementacija rješenja u ITC sektoru/odjelu
  • Definiranje informacijskog sustava (Primavera) i odabir metodologije za upravljanje projektima
  • Paralelno ili fazno uključivanje poslovne strane u procese upravljanja projektima
  • Svi ključni sudionici na projektima prolaze edukacija iz područja upravljanja projektima i trening za rad na Primavera rješenju
  • Rješenje se u konačnici implementira na korporativnoj razini s punim funkcionalnostima upravljanja portfeljima, projektima i resursima