Poslovna rješenja iz područja upravljanja projektima (project management)

Praktične poslove upravljanja projektima Primakon d.o.o. provodi na temelju desetogodišnjeg iskustva rada na projektima po usvojenoj metodologiji TenStep Inc. na informacijskom sustavu Primavera. Primakon implementira vlastitu, u praksi dokazanu, PrimaStep metodologiju kao rješenje na korporativnim razinama i velikim investicijskim programima koja se prilagođava svakom pojedinom klijentu.

Rješenja za planiranje i praćenje projekata na informacijskom sustavu Primavera

 • konslodirani višegodišnji poslovni planovi kroz portfelje projekata – strateško planiranje
 • strateški se planovi razrađuju u taktičke – razina potrebna za upravljanjem projektom i projektnim portfeljom osigurava učinkovito praćenje izvršenja poslovnih planova s fleksibinlijom mogućnošću izrade njihovih rebalansa (i do mjesečne razine)
 • operativni planovi izvoditelja razvijeni su dijelovi taktičkih planova – osigurava tjedni ili dnevni uvid u stanje projekata
 • svi planovi su integrirani po projektima od strateške do operativne razine, u centralnoj bazi projektnih podataka koja omogućuje:
 • trenutni uvid u stanje portfelja i projekata, izvršavanje dogovorenih zadataka, iskorištenje budžeta …
 • uvid u budućnost, tj. projekcija sadašnjih trendova u obliku kvalitete, vremena i troškova (novaca i resursa), procjena kraja projekta i ukupnih troškova
 • stvaranje povijesne baze događaja za buduće revizije i analize
 • identifikacija problema u izvođenju projekta (osobe, procesi, problematični ugovori…)
 • saznanje o rizicima i utjecajima rizika na projekte
 • sigurnost u vidu pristupa informacijama (dijelovi projekata se mogu izolirati što je vrlo bitno na velikim projektima)
 • povećanje efikasnosti resursa kroz bolje planiranje i predviđanje
 • veće zadovoljstvo kod djelatnika i vanjskih ugovaratelja kroz jasno definirane zadatke.
 • manja izloženost «iznenadnim događajima» na projektu
 • bolja komunikacija i razmjena informacija