TiLoS

Tilos je softver za planiranje baziran na vremensko-prostornoj (Time-Location Software) logici specijaliziran za upravljanje linearnim građevinskim projektima, poglavito infrastrukturnim projektima.
Koristi se u različitim granama građevinarstva i različitim projektima poput cestogradnje, izgradnje željeznica, postavljanje cjevovoda, dalekovodi, tunelogradnja, mostogradnja i energetika.

TiLoS je

  • Jednostavan ali moćan za korištenje
  • Korišten na mnogim međunarodnim projektima
  • Jednostavno sjajan alat za planiranje i upravljanje linearnim projektima

 

Zašto je TiLoS superioran naspram gantograma i stupčastih dijagrama kod infrastrukturnih projekata

Tradicionalni softveri za planiranje prikazuju svoje rezultate u stupčastim dijagramima ili gantogramom. Linearni projekti predstavljaju jedinstvene izazove jer se radnici i oprema pomiću duž gradilišta kako bi obavili svoj posao.
Niti jedan od spomenutih dijagrama ne može kvalitetno grafički prikazati vezu između mjesta na kojem se obavlja rad (osi udaljenosti) i vremena kada se izvršava rad (vremenska os).

TiLoSovi dijagrami vrijeme-udaljenost jasno određuju opseg posla pokazujući detalje projekta i raspored u jednom prikazu.