Metoda linearnog planiranja uz TiLoS

Tilos je razvijen za poboljšanje vizualizacije repetativnih poslova pri planiranju i upravljanju velikih projekata. Dijagram vrijeme-udaljenost podržava sve projekte autocesta, željeznica, tunela, cjevovoda i mostova.

Ključna prednost Tilosa je protok vizualnih podataka u smislu vremena i mjesta na jednom planu. CPM rasporedi i mrežni dijagrami su više analitički nastrojeni, ali ne daju vizualnu vezu između plana projekta i samog projekta.

Neki od naziva ove specifične tehnike planiranja su:

  •     Metoda linearnog planiranja (Linear Scheduling Method – LSM)
  •     Dijagram vrijeme-udaljenost
  •     Dijagram vrijeme-mjesto
  •     Vremenska stacionaža
  •     Francuski dijagram
  •     March grafikon

 

Zbog nedostatka pristojnog softverskog alata, mnogi planovi izrađeni su programskim paketima kao što su CAD ili Excel. Veliki nedostatak toga je da se vizualizaija mora ručno podešavati i konstantno održavati od onog trena kada se dogodi promjena u planu. Tilos kombinira vrijeme, udaljenost i vizualizaciju u jedan snažan alat za upravljanje projektima – linearno planiranje.

Karakteristike linearnog planiranja

  • CPM analiza i prikaz kritičnog puta na dijagramu vrijeme-udaljenost
  • Potpuna podrška potprojekata – Mostovi, crpne stanice ili druge aktivnosti karakteristične stupčastim dijagramima mogu se planirati u zasebnim podprojektima, a njihove aktivnosti mogu se povezati sa dijagramom vrijeme-udaljenost
  • Potpuna kontrola nad količinama, radovima, resursima i troškovima povezanih s informacijama mjesta
  • Savršen za praćenje napretka duž proizvodne linije.