Inspire for SAP

Oracle Primavera Inspire for SAP pojednostavljuje upravljanje projektima, portfeljima, materijalima i resursima poduzeća kroz fleksibilnu integraciju Oracle Primavera P6 i SAP ERP Project System, Plant Maintenance i Materials Management modula.

Primavera Inspire for SAP omogućuje organizacijama pokretanje SAP za intuitivnije praćenje i upravljanje projektima, portfeljima, materijalima i resursima unutar Primavera P6. On omogućuje projektno vođenim organizacijama točnu sliku performansi u realnom vremenu po svim projektima ili portfeljima projekata kroz njihov životni ciklus. Usklađivanjem troškova i rasporeda u aplikacijama ugodnim za korištenje, Primavera Inspire for SAP pomaže organizacijama u reduciranju rizika projekta i ispunjenju kritičnih datuma isporuka učinkovitim prognoziranjem i upravljanjem troškovima, rasporedom, materijalima i resursima po poduzeću ili na pojedinačnom mjestu.

Primavera integracija sa SAP

Primavera Inspire for SAP omogućuje organizacijama korištenje SAP za usklađenje troškova, rasporeda, materijala i zahtjeva za resursima na projektima u Primavera P6 sa SAP ERP Project System i Plant Maintenance  modulima.

Dobiti

 • Točno prognoziranje troškova, rasporeda, materijala i resursa projekata
 • Isporuka projekata na vrijeme i unutar proračuna
 • Sinkronizacija podataka koja je laka za korištenje, konfigurabilna i prilagodljiva za vaše poslovanje
 • Obavješćivanje korisnika o sinkroniziranim rezultatima
 • Transparentnost upravljanja projektima, portfeljima i resursima na razini poduzeća
 • Standardna tehnologija koja zahtjeva samo par sati za postavljanje
 • Tehnička podrška na 27 različitih jezika
 • Reducirani ukupni troškovi vlasništva
 • Konzistentnost podataka između aplikacija
 • Optimizirano korištenje resursa
 • Unaprijeđena kolaboracija sa internim i eksternim grupama
 • Pouzdano izvješćivanje projektnih parametara po svim aplikacijama