Progam osposobljavanja za korištenje Primavera programskih aplikacija

Primavera je PMI R.E.P. (Registered Education Provider), a Primakon kao Primavera autorizirani predstavnik provodi progam ospsobljavanja za kroištenje Primavera programskih aplikacija. Polaznici programa, stoga, ostvaruju Professional Development Units (PDUs) potrebne za održavanje PMP® statusa. Svakim danom treninga se ostvaruje 6.5 PDU bodova. Također se dobivaju uvjerenja o osoposobljenosti za rad na Primavera rješenjima.
Uključuje trodnevni trening za Primaverin Web-temeljni modul. Polaznici će naučiti kreirati projekt, aktivnosti i veze, prilagoditi poglede, dodijeliti resurse, prilagoditi projektni plan sukladno raspoloživosti resursa, analizrati portfelj projekata. Svaki od polaznika posložit će sebi primjerena radno okružje putem prilagodbe radnih ploča (engl.dashboard) te će tijekom radionice svaki od sudionika kreirati jedan projekt i pratiti ga do završetka.

 • Vrsta treninga: Osnovni
 • Namjenjeno: voditeljima programa, voditeljima projekata
 • Korisnici: Web-aplikacija
 • PMI referenca: Primavera Training 101, 3 dana, 19.5 PDU bodova
Ovaj trening je namjenjen korisnicima koji pristupaju Primavera bazi podataka putem Project management klijent aplikacije. Trodnevni trening obuhvaća sve faze projekta, planiranje i dodjelu resursa te praćenje i ažuriranje tijekom realizacije projekta. U aplikaciji će biti detaljno razrađena tri osnovna elementa u upravljnju projektima: izrada vremenskog rasporeda aktivnosti, dodjeljivanje resursa i raspored troškova po aktivnostima plana. U sklopu treninga polaznici će na radionici kreirati projekt, dodjeliti resurse i troškove, te ažurirati i pratiti projekt do završetka.

 • Vrsta treninga: Osnovni
 • Namjenjeno: voditeljima programa, voditeljima projekata, planerima
 • Korisnici: Project management modula
 • PMI referenca: Primavera Training 102, 3 dana, 19.5 PDU bodova
Dvodnevni trening predstavlja nadogradnju osnovnog treninga (102) namjenjenog pristupanju Primavera bazi podataka putem Project management klijent aplikacije. Uče se napredne metode planiranja, kao earned value analiza, ažuriranje baseline-a, top-down budžetiranje. Na radionici koja je u sklopu treninga, polaznici stječu znanje radeći na praktičnim primjerima.

 • Vrsta treninga: Napredni
 • Namjenjeno: voditeljima programa, voditeljima projekata, planerima, administratorima
 • Korisnici: Project management modula
 • PMI referenca: Primavera Training 106, 2 dana, dobiva se 1 PDU po satu instrukcija
Uključuje trening za Primaverino web-temeljeno rješenje. Tijekom trodnevnog treninga, polaznici će naučiti kontrolirati i upravljati projektnim troškovima te ugovornom dokumentacijom.

 • Vrsta treninga: Osnovni
 • Namjenjeno: Administratorima ugovorne dokumentacije, voditeljima ugovora, voditeljima projekata
 • Korisnici: Contract Managera
 • PMI referenca: Primavera Training E202, 3 dana, 19.5 PDU bodova
Osnovni seminar za korisnike Primavere P3. Tijekom trodnevnog seminara, polaznici će naučiti kreirati aktivnosti u planu, povezati aktivnosti međusobnim vezama, izraditi vremenski slijed aktivnosti u projektu, dodijeliti resurse i troškove aktivnostima.

 • Vrsta treninga: Osnovni
 • Korisnici: Primavere P3
 • PMI referenca: Primavera Training 601PPP, 3 dana, 19.5 PDU bodova
Ovaj jednodnevni trening predstavlja nadogradnju osnovnog treninga 602, gdje se nadograđuje znanje o raspodjeli resursa po aktivnostima plana, optimalizira rad resursa, definiraju kalendari resursa. Također se uči izrada raznih tipova izvješća ovisno o zahtjevima klijenta.

 • Vrsta treninga: Napredni
 • Korisnici: Primavere P3
 • PMI referenca: Primavera Training 601PPP, 1 dan, 6.5 PDU bodova